Pukulan Betul atau Salah kasti

Pukulan Betul atau Salah kasti

Pukulan dikatakan betul bila bola dipukul melewati garis pukul dan menyentuh tanah pada lapangan atau tidak keluar lapangan. Pelari tidak diperbolehkan lari ke tiang bebas, tetapi ia harus berhenti di tiang pertolongan sampai salah seorang temannya memukul bola.

f)Melanjutkan Lari

Pelari yang dengan pukulan salah berada pada tiang pertolongan, ia dapat melanjutkan larinya bila ada giliran pukulan dari temannya. Ia boleh terus lari pada tempat yang dituju.

  1. g)Bola Mati

Bola dikatakan mati apabila: Bola sudah pada tangan pelambung, pukulan salah, bola hilang, dan terjadi pertukaran bebas.

  1. h)Bola dalam Permainan

Bola dalam permainan bila: Sehabis memukul, Sesudah pukulan luncas (salah) lalu bola dimainkan oleh regu lapangan, ada tanda dari wasit.

  1. i)Bola hilang

Bola hilang kalau bola tidak dapat diambil regu lapangan, atau bola jauh ke daerah penonton, dan peluit wasit menentukannya.

  1. j)Bertukar Tempat Bebas Tidak Bebas

Apabila regu pemukul kena lemparan maka saat itu regu pemukul langsung menjadi regu lapangan, dengan segera ia dapat melempar lawannya yang berusaha untuk menyelamatkan dirinya ke ruang bebas serta tiang pertolongan. Pertukaran juga bisa terjadi bila regu pemukulmemegang bola walaupun pada saat menerima bola yang akan dipukul. Begitu juga halnya bila pemain lapangan sudah masuk lebih dulu ke dalam ruangan bebas sebelum temanya melempar(lemparannya tidak sah), atau regu pemukul lebih dulu ke luar sebelum temannya akan dilempar.

  1. k)Pertukaran Bebas

Pertukaran bebas terjadi bila:

Ø  Regu lapangan memiliki 3 bola tangkap dalam satu babak

Ø  Pukulan pembebas tidak berhasil dan dibakar oleh regu lapangan

Ø  Pemukul ke luar ruang bebas tidak untuk memukul

Ø  Kayu pemukul lepas

Ø  Pelari yg tidak menyentuh tiang bebas masuk kembali ke ruang bebas.

Sumber: https://www.gurupendidikan.co.id/usaha-barbershop/